Algemene voorwaarden

 

Inhoud

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid & voorwaarden 
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel  1  -  Identiteit van de verkoper

Vasa  International  NV
Dennenlaan  9
B  -  2340   Beerse
E-mailadres: webshop@blablabla.be
Telefoonnummer:   +32 (0)14 42 00 01
Ondernemingsnummer:  0404.167.524
BTW-nummer:  BE0404.167.524

 

Artikel  2  -  Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument  (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kan de bestelling geweigerd worden.

 3. Jongeren onder de 18 jaar of handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden is door de verkoopsvoor-waarden.

 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

Artikel  3  -  Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk op onze website vermeld.

 2. De te koop aangeboden goederen worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken.  De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.  Mogelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.

 3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje.  Geef nadien je contactgegevens en facturatiegegevens in en vul het gewenste leveradres in.

 4. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.  We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, iDeal en Sofort Banking.  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling.  Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 5. Vervolgens verschijnt een samenvatting van je bestelling. Ga verder. Nu is je aankoop definitief.  Je ontvangt een bevestiging van je order per email.  

 6. De verzender, DPD, informeert je vooraf per sms of e-mail over de dag van levering van je pakket. Komt die dag niet uit? Geen probleem, je kan je levering uitstellen. Op de dag zelf word je per e-mail of sms geïnformeerd over het tijdvak van 1 uur waarin je pakket zal aankomen.

 

Artikel  4  -  Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen of je de goederen wil houden of niet.  Je kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen  (de kosten hiervoor betaal je zelf).

 2. Binnen de 14 dagen nadat we de bestelling teruggekregen hebben, wordt  de volledige aankoopprijs terugbetaald.  Het is in dit geval noodzakelijk je bankrekeningnummer te laten kennen via het retourdocument.

 3. De kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. De originele transportkosten worden enkel vergoed indien de volledige bestelling wordt teruggestuurd.  Wanneer slechts een deel wordt teruggestuurd behoudt Vasa International NV het recht om de oorspronkelijk betaalde transportkosten te behouden.

 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking.  Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden.  Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn, en dienen onbevuild en onbeschadigd te zijn.

 5. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

 6. Het retourpakket kan teruggezonden worden via de post of een koerier.

 7. Om je herroepingsrecht bij levering van goederen snel en correct uit te oefenen, moet je het retourformulier invullen en mee in het pakje steken en dit opsturen naar: Vasa International NV, Dennenlaan 9, 2340 Beerse, België. 
  Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 

 

Artikel  5  -  De prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW en taksen.  We kunnen beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In voorkomend geval melden we dat altijd voordat je de aankoop definitief plaatst.

 2. Vanaf een aankoop van €50, rekenen wij geen kosten aan en is de verzending gratis. Voor een bestelling met een waarde minder dan €50, rekenen wij een verzendkost van €5 aan.

 

Artikel  6  -  Betaling

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen:  Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, iDeal en Sofort Banking.

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.  Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het  “slotje”  in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel  7  -  Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 

Artikel  8  -  Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het bij de bestelling aangegeven adres.

 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen de 1 à 4 werkdagen.  Wanneer een artikel van uw bestelling niet meer voorradig is, nemen wij contact met u op via email.

 3. De verzending verloopt via koerierdienst DPD.  Ze bieden het pakket aan op het door jou gekozen adres, dit is best een adres waar je tussen 9u-17u aanwezig bent  (bv op je werk).  Als je niet thuis bent, wordt het pakket automatisch naar een Pickup parcelshop in je buurt gebracht. Op deze manier heb je je pakket zo snel mogelijk in je bezit en bepaal je zelf wanneer je het gaat ophalen. De DPD chauffeur laat een mededeling in je brievenbus achter met vermelding van het adres van de Pickup parcelshop en het tijdstip vanaf wanneer je het pakket kan ophalen. Je krijgt van DPD een e-mailbericht wanneer het pakket bezorgd is bij de Pickup parcelshop.

 4. Neem je identiteitsbewijs mee wanneer je je pakket gaat afhalen. Je krijgt 7 dagen tijd om het op te halen, daarna wordt het pakket terug naar ons gestuurd. 

 5. Op www.dpd.be kan je de status van je pakket nagaan en vind je meer informatie over de DPD Pickup parcelshops (locaties, openingsuren…). 

 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voor-ziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van de bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico.  Dus geen zorgen om eventueel verloren  goederen tijdens de verzending.  Worden echter goederen teruggezonden binnen de 14 dagen na aankoop, omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit binnen de 48 uur na ontvangst melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.  Je moet hiervoor het bijgeleverde retourformulier gebruiken.  Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres:  webshop@blablabla.be

 9. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laat-tijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.  Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel  9  -  Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …..

 

Artikel  10  -  Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

Artikel  11  -  Klachtenregeling en geschillen

 1. Vasa streeft naar optimale klantentevredenheid. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via webshop@blablabla.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.


Om www.blablabla.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.